ΕΚΤΟΣ – Μπάμπης Κουλούρας, Νικολέτα Ρούσσου – 21/11/2019

https://www.youtube.com/watch?v=kbSdmHnvzxk