2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του τμήματος Βλαδών και Έρευνας κακώσεων νωτιαίου μυελού.