Υπό την εποπτεία της Ψυχολογία-Τέχνη

Συναισθήματα, Συμπεριφορές, Αντιδράσεις | Μέθοδος παλάμης 1

Συναισθήματα, Συμπεριφορές, Αντιδράσεις

Παραθέτουμε ένα παράδειγμα άσκησης για ενήλικους στο σπίτι.
Μια προσέγγιση αξιολόγησης των συναισθημάτων/συμπεριφορών και αντιδράσεων παρουσιάζεται στο σχέδιο.
Η μέθοδος είναι να δημιουργήσετε 3 στήλες με τίτλους: 1. Διατηρώ, 2. Απορρίπτω και 3. Δεν με αφορούν και να επιλέξετε από τα 77 Συναισθήματα – Συμπεριφορές – Αντιδράσεις κατηγοριοποιώντας τα στις 3 στήλες.
Αν πριν από αυτό χρωματίσετε τα πεδία που αναγράφονται θα σας δοθεί και ο χρόνος να συνειδητοποιήσετε το περιεχόμενο κάθε λέξης. Η κάθε στήλη αξιολογείται από ειδικό θεραπευτή ή/και από έμπειρο “θεραπευόμενο” και μπορεί να μας καθοδηγήσει για καλύτερη επιλογή ασκήσεων στη συνέχεια αλλά και για την χαρτογράφηση μέρους του συναισθηματικού κόσμου του θεραπευόμενου. Ταυτόχρονα βοηθάει στην προσέγγιση του χαρακτήρα.

Κενό σχέδιο χεριού 1 | Συναισθήματα, Συμπεριφορές, Αντιδράσεις

Παραθέτουμε ένα σχέδιο χεριού το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε. Μπορείτε μετά να γράψετε αυτά που σας απασχολούν, ή που διακρίνετε στον εαυτό σας ή σε κάποιο φιλικό πρόσωπο που θέλει να συμπληρώσει την άσκηση. Όπως η προσέγγιση των συναισθημάτων/συμπεριφορών και αντιδράσεων που παρουσιάζεται στο αριστερό σχέδιο. Η μέθοδος είναι να δημιουργήσετε 3 στήλες με τίτλους: 1. Διατηρώ, 2. Απορρίπτω και 3. Δεν με αφορούν και να επιλέξετε από τα  Συναισθήματα – Συμπεριφορές – Αντιδράσεις που γράψατε, κατηγοριοποιώντας τα στις 3 στήλες. Αν πριν από αυτό χρωματίσετε τα πεδία θα σας δοθεί και ο χρόνος να συνειδητοποιήσετε το περιεχόμενο της κάθε λέξης. Η κάθε στήλη αξιολογείται από ειδικό θεραπευτή ή/και από έμπειρο “θεραπευόμενο” και μπορεί να σας καθοδηγήσει για καλύτερη επιλογή ασκήσεων στη συνέχεια αλλά και για την χαρτογράφηση μέρους του συναισθηματικού κόσμου. Ταυτόχρονα βοηθάει στην προσέγγιση του χαρακτήρα σας.

copyright ©2019-2021, konstantinos katagas