Υπό την εποπτεία της Ψυχολογία-Τέχνη

What i hold on in my hand now

Τι θέλω να διατηρήσω από αυτά που έχω στο χέρι σήμερα;

Σχεδιάστε απλά σε ένα χαρτί μία παλάμη ή κατεβάστε μία έτοιμη κενή από το site (draw a hand I button). Kαταγράψτε στο σχέδιο παλάμης τα θετικά στοιχεία, συναισθήματα, αντιδράσεις και συμπεριφορές που διακρίνετε στον εαυτό σας και θα θέλατε να διατηρήσετε οπωσδήποτε. Χρωματίστε το σχέδιο με όποιο είδος χρώματος θέλετε και με όποια χρώματα επιλέξετε ανά πεδίο. Συμπληρώστε την ημερομηνία που το ζωγραφίσατε. Μπορείτε να το δείξετε σε ένα ειδικό θεραπευτή ή/και να το αποθηκεύσετε για να το δείτε σε επόμενο χρόνο.

copyright ©2019-2021, konstantinos katagas