2022: Επί τέλους δημιουργήθηκε ο χώρος όπου θα “βγαίνουν στον αέρα” προσχέδια, σχέδια, σκίτσα και σπουδές.
Σχέδια ως τμήματα ιστοριών, σχόλια επικαιρότητας, ζωγραφικές ενότητες, σχέδια κοινωνικής δράσης κι ευαισθησίας, νέα έργα κ.ά.
Σύντομα θα ανέβουν περισσότερα σχέδια.

Σχέδια 2020-2022

Σχέδια πριν το 2020

Κάποια από τα παλιότερα σχέδια… Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα καταφέρουμε να τα ψηφιοποιήσουμε και να τα ανεβάσουμε όλα… Απολογούμαστε!

Created by Hiremycode & Konstantinos Katagas ©2011-2022 – Powered by Hiremycode